تبلیغات
سی و سه پل - بانک اورانیوم با غنای کم آژانس بین المللی انرژی اتمی
بانک اورانیوم با غنای کم آژانس بین المللی انرژی اتمی
  • مربوط به موضوع » خبر

تسنیم نوشت:

 «ند پرایس» در بیانیه ای درباره بانک اورانیوم با غنای کم آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: نمایندگان از سراسر جهان در شهر آستانه قزاقستان جمع شدند تا بانک اورانیوم با غنای کم آژانس بین المللی انرژی اتمی را افتتاح کنند. کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی از طریق این طرح به منبع آماده مواد هسته ای برای تزریق سوخت به راکتورهای صلح در صورتی که در تامین این مواد در بازار جهانی مشکل داشته اند،دسترسی پیدا خواهند کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای عضو آن سالها مجدانه تلاش کرده اند تا این هدف مشترک را عملی کنند. دولت قزاقستانه به صورت داوطلبانه میزبانی بانک اورانیوم با غنای کم را پذیرفت.

وی افزود: باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سال 2009 در پراگ خواستار ایجاد بانک سوخت بین المللی شد تا اطمینان دهیم همه کشورها می توانند بدون افزایش خطرات تکثیر هسته ای به انرژی صلح آمیز هسته ای دسترسی داشته باشند. وزارت نیروی آمریکا در سال 2011 از منبع سوخت مطمئن خبر داد که این در حقیقت ذخایری از مواد سوخت راکتور انرژی هسته ای بودکه با رقیق کردن اورانیوم اضافی با غنای بالا از برنامه تسلحیاتی آمریکا تامین بدست می آمد. منبع سوخت مطمئن آمریکا به همراه برنامه های مشابه از طرف روسیه و انگلیس مکمل بانک اورانیوم با غنای پایین آژانس بین المللی انرژی اتمی هستند که در مجموع به کشورهایی که برنامه صلح آمیز هسته ای را دنبال می کنند، تامین مطمئن مواد برای سوخت راکتور انرژی را در هنگام اختلال در بازار فراهم می کنند. این کمک می کند تا انگیزهای کشورها برای ایجاد برنامه های هزینه بر و نگران کننده داخلی جهت غنی سازی اورانیوم برای راکتورهای خود از بین برود.