در آموزه های دینی ما سحر و جادو تا چه اندازه صحت دارد؟ اگر توسط افراد مجرب انجام شود چطور؟ مثلا" بخت یا زبان کسی را می بندند یا کار هایی از این دست. .

جواب : سحر یك علم است و این مسئله بر اساس آیات قرانی صحت دارد آیات 102 و 103 سوره بقره به این امر اشاره دارد كه در عصری كه سحر رایج بوده است خدا دو ملك را به نامهای هاروت و ماروت جهت تعلیم ابطال سحر میان مردم فرستاد ،بنابر این سحر و جادو از امورى است كه واقعیت دارد البته یادگیرى و یاددادن آن حرام است.

شایان ذكر است: گرچه سحر و جادو واقعیت دارد چنین نیست كه هر كس ادعا كند ادعاى او پذیرفته باشد. اكثر كسانى كه به این امور مى‏ پردازند كلاه بردارانى هستند كه از این طریق قصد اخاذى و پر كردن جیب خود را دارند. لذا همان گونه كه هر كسى نمى‏تواند ادعاى طبابت كند سحر كردن نیز كار هر كس نیست ولى اگر بر فرض موردى پیدا شد كه سحرى در كار بود راه‏هایى براى بطلان آن وجود دارد:1- استعاذه به خداوند و خواندن سوره‏ هاى فلق و ناس.


2- خواندن و نوشتن آیات 75 تا 82 سوره یونس.


3- دعا وتضرع به درگاه خداوند.


4- درخواست دعا از اولیاى واقعى خداوند. در مورد دعا نویسى اكثر دعا نویس‏ها شیادانى حرفه‏اى هستند. اگر كسى خواهان دعاست باید با زبان خویش و با كمال توجه به مفاهیم و مضامین آن به درگاه خداوند دعا كند و از او حوائج خویش را طلب نماید نه اینكه شیادى براى او چیزهایى بر روى كاغذ بنویسد.

به هر حال تشخیص اینكه كسی سحر شده است یا نه به آسانی امكان ندارد و جز بعضی از علما و بزرگان كه با این علم آشنایی دارد هر كس نمی تواند خبر صحیحی در این مورد بدهد و صرف مجرب بودن دلیل صحت گفتار آنان نیست و نباید گفتار چنین را به راحتی باور كرد.

 

منبع :تبیان


موضوع :