تبلیغات
سی و سه پل - توی دانشگاه اگه بخوای شوهر کنی باید یکی از این "خیلی ها" رو داشته باشی
توی دانشگاه اگه بخوای شوهر کنی باید یکی از این "خیلی ها" رو داشته باشی
  • مربوط به موضوع » طنز

1. یا باید خیلی بچه پولدار باشی


2. یا باید خیلی بچه مثبت باشی

3. یا باید خیلی بچه درسخون باشی

4. یا باید خیلی شوخ طبع باشی

5. یا هم که خیلی بچه خوشگل و خوشتیپ باشیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


مرتبط است با : ازدواج, دانشگاه, 5 قانون ازدواج در دانشگاه