ابـو بـصـیـر گوید: به حضرت صادق (ع ) عرض كردم : من رسیدن روزیم را كند مى شمارم (و روزى من به كندى مى رسد و بنظر خودم بیش از آن هم نخواهد رسید؟) آن حضرت در خـشـم شـد و سـپـس بـمـن فـرمـود: بـگـو:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تـَكَفَّلْتَ بِرِزْقِی وَ رِزْقِ كُلِّ دَابَّةٍ یَا خَیْرَ مَدْعُوٍّ وَ یَا خَیْرَ مَنْ أَعْطَى وَ یَا خَیْرَ مَنْ سُئِلَ وَ یَا أَفْضَلَ مُرْتَجًى افْعَلْ بِی كَذَا وَ كَذَا

و بجاى كذا و كذا حاجت خود را در مقدار زیاد شدن روزى بگوید

منبع : الوافی ج 9 ص 1608 - مرآة العقول ج 12 ص
385
موضوع :