تبلیغات
سی و سه پل - اولین پلیس زن جنجالی در عراق + عکس
اولین پلیس زن جنجالی در عراق + عکس
  • مربوط به موضوع » عکس

انتخاب اولین زن عراقی به عنوان افسر پلیس در منطقه ای که همچنان به سنن و قوانین عشایری پایبند هستند و زن در آن هنوز باید پشت سر مرد حرکت کند نه در کنار او، به یکی از بحث و جدلهای اصلی ساکنان شهر "مدحتیه" واقع در جنوب بغداد تبدیل شده استكلمات كلیدی : اولین پلیس زن جنجالی در عراق + عکس ،